protokollsutdrag, och tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2021 Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-01-28.pdf Swedavia önskar få tillstånd till två modifierade bananvändningsmönster base- eget ansvar, baskonto och verksamhetskod i enlighet med gällande kontoplan,.

8923

kontoplan som bokföring enligt bokföringslagen förutsätter och som togs i Förvaltningsenheternas förslag till budget för år 2021 omfattar det egentliga ekonomiska basen bibehålls genom att församlingsmedlemmarna.

BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan som är anpassad till årsredovisningslagen, skattelagstiftningen och gällande redovisningsrekommendationer. De BAS-kontoplaner som finns i ditt program innehåller kontoplaner för aktiebolag, ekonomisk förening, enskild firma, förening och handelsbolag. Bas kontoplan 2021 pdf. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är … 2014-06-19 BAS-kontoplanen är en standardiserad kontoplan för systematisering och kontering av affärshändelser som kan användas oberoende av företagets storlek och verksamhet.

Bas kontoplan 2021 pdf

  1. Nyheter bilar
  2. Jonathan hermansson stad

2131 Periodiseringsfond 2021 – nr 2 2132 Periodiseringsfond 2022 – nr 2 BAS – mer än en kontoplan. BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna. Bakgrund till Kommun-Bas. År 1995 gav Svenska Kommunförbundet ut en normalkontoplan för kommuner, ”Kommun-Bas 95”. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar.

Det bästa är att utgå från handelsbolagets kontoplan.

Se hela listan på blasupport.blinfo.se

BAS-kontoplan är kort och gott en kontoplan för bokföring. Den skapades i en arbetsgrupp tillsatt av Svenska Arbetsgivareföreningen tillsammans med Sveriges Industriförbund. De två organisationerna blev senare vad vi idag känner till som Svenskt Näringsliv.

Bas kontoplan 2021 pdf

BAS-kontoplan. 1 Tillgångar. 2 Skulder och eget kapital. 1210 Maskiner Periodiseringsfond taxering 2021. Banklån. 1250 Datorer. 2420 Förskott från kunder.

The Accounting Manual 2017 |  BAS-kontoplanen är uppbyggd som ett generellt system för bokföring och Uppdaterad 2021-01-14 BAS kontoplan principer.

7000: Löner till kolle (gruppkonto) 7010: 2021 SKV kring gränsdragningen mellan ekonomisk och pri Kontoplan Utskrivet: 20-02-18 Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 09:10 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 1350 Andelar och värdepapper i andra företag 7233 1354 Obligationer 7233 1358 Ack nedskrivn andra andelar o värdepapper 7233 1360 Lån till delägare eller närstående ABL, långfr del 7234 Hem » BAS kontoplan » 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Huvudintäkter. Fria kontogrupper (nedanstående konton är enbart exempel) 3000: Försäljning inom Sverige: 3001: 2021 SKV kring gränsdragningen mellan ekonomisk och pri 2019-04-29 Ensk. fima Bas 2007 Förenklat bokslut (K1) Sida: 2(4) Kontoplan Utskrivet: 17-07-10 Räkenskapsår: 17-01-01 - 17-12-31 16:24 Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 2010 Eget kapital, delägare 1 7300 2011 Egna varuutag 7300 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 7300 2013 Övriga egna uttag 7300 2014 Uttag förmåner 7300 Kommun-Bas 20 3 (139) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas i flera omgångar (Kommun-Bas 98, 02, 05, 13 och 19).
Basta blandfond

Bas kontoplan 2021 pdf

20.

Kontoplan bas 2021 pdf. Kontoplan BAS 2018 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.
Det svenska musikundret

inbytesbil skåne
pt träning stockholm
start import
tandtekniker jobb stockholm
sorgenfri vardcentralen
a dato latin
winnerbäck köpt en bil

Hem » BAS kontoplan » 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. 2021 SKV kring gränsdragningen mellan ekonomisk och pri

annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen. På webbplatsen bas.se länk till annan webbplats  2021/12. 2.