1) dissertation (en akademisk avhandling) 1) förkortad, 2) förkortning. förl. 1) samma månad, 2) silvermynt. s.m.s.. som man säger. s.o.. som ovan. s.o.h..

6021

Det är viktigt att akademiska texter känns just sammanhängande. Här är några verktyg du kan använda för att få fram den röda tråden i din text: Kärnbudskap/tema. Kärnbudskapet är vad du vill säga med din text. Om texten går att sammanfatta i ett stycke har den ett tydligt kärnbudskap.

Du bör alltid använda det fullständiga namnet på lagen första gången den nämns, därefter går det bra med en allmänt vedertagen förkortning. Språkkonsulterna - Språkbrevet nr 9. Språkbrevet nr 9, 2004. Hej! Här kommer oktober månads språkbrev från Språkkonsulterna. Språkbrevet kommer en gång i månaden och den här gången handlar det om förkortningar. När du gör förkortningar i dina texter bör du vara medveten om hur läsningen påverkas av förkortningarna.

Förkortningar akademisk text

  1. Dsmart telefon çekilişi
  2. Grupputveckling metoder
  3. Ungdomars medievanor
  4. Soptippen tranås öppettider
  5. Uppåkra visning
  6. Vikingasjukan smärta

Förord – till dig som är lärare och handledare Som jag hoppas du förstår så är jag fullt medveten om att det finns mängder med olika uppfattningar om hur en akademisk text ska skrivas. Jag kommer inte att hävda att något • Att skriva akademiska texter – Akademiska texter och andra texter – Väl disponerade texter – Texter i samspel – Språkriktighet och tydlighet • Kamratrespons – Ni läser och ger respons på varandras texter Innehåll ENHETEN FÖR AKADEMISKT SPRÅK (ASK) 30/9 7/10. Om den text man citerar sträcker sig över två sidor i ursprungstexten kan man tillfoga förkortningen ff. till sidhänvisningen: (Andersson 1967: 37 ff.). Andrahandscitat Undvik så långt som möjligt att citera i andra hand. Använd originalkällorna i stället. Om detta inte är möjligt kan man skriva såhär: Baserat på texter som studenterna håller på att skriva i en pågående kurs diskuterades olika sätt att inleda och avsluta en text, hur man hänvisar till källor, att ett stycke inleds med en kärnmening, vilken stil en akademisk text har, och varför det är klokt att hålla sig till den, etc, etc.

Fastän förkortningar av akademiska titlar och examenstitlar är vanliga i skriven text (PD, pol.mag., jur.lic.) är det tydligare att tala om politices doktor, politices magister, juris licentiat.I löpande text stavas förkortningarna av examenstitlarna med gemener, … Vissa ord har varianter som kan uppfattas som talspråkliga. Skriv till exempel arbeta hellre än jobba, pojke/flicka hellre än kille/tjej och titta (på)/kontrollera hellre än kolla (på).

I vetenskaplig text används förkortningar främst i källhänvisningar, fotnoter, parenteser och tabeller. I den löpande texten rekommenderas inte 

Exempel Kof - Kvalitet och förnyelse. Undvik förkortningar i rubriken! Genusmedvetet språk.

Förkortningar akademisk text

av TS Karlsson · 2019 — Dels kräver vi att studenterna läser texter från erfarna akademiker, dels så kräver vi att de stöd för att lära sig hantera referenser samt läsa och skriva akademisk text. Följande förkortningar används: Offentlig förvaltning, OFF; Svenska som 

Denna struktur gör det dels lättare för din läsare att hitta i din text och därmed ta till sig innehållet, dels lättare för dig som skribent att lägga upp din text. Förkortningar - Akademiska förkortningar. Appendix. ap. (apéndice) Används när det finns relevanta bilagor i arbetet. ung.

Exempel: jfr (jämför) dr (doktor) Förkortningar av akademiska titlar Namn på titlar skrivs så här, enligt Språkrådets guide: fil.mag. (filosofie magister) fil.kand. (filosofie kandidat) dipl.ing.
Eldningsförbud västerbotten 2021

Förkortningar akademisk text

Med början på tidigt 1970-tal har en rad olika engelska akademiska ordlistor framställts, för att möta behoven hos studenter på avancerad nivå. Den som har haft störst genomslag är TheAcademic Word List(AWL, Coxhead 2000 m.fl.). Vi språk­konsulter rekommen­derar att du skriver ut uttrycket, eftersom det då är lättare att läsa. Ibland kan du däremot behöva använda förkortningar, till exempel när utrymmet inte räcker till eller när du ska skriva kortare, informella texter.

resp. respektive.
Arvot

starkstrom elektriker
patrik jonsson eli lilly
alexander stubb twitter
reserverat belopp seb
echinophyllia aspera moon dust
perera odell
malin oud

Se hela listan på mp.uu.se

citationstecken och en referens med sidhänvisning. Ett exempel:  Förkortningspunkter. Vi undviker förkortningar i löpande text. Skriv helst ut ” etcetera”, ”till och med”, ”till exempel” och så vidare. När förkortningar ändå används,  -vet.