av E Jonsson · 2017 — Samtidigt visar många rapporter att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar. Syftet med den här uppsatsen har varit att lyfta fram tonåringar inom planering och landskapsarkitektur samt att den ska utgöra INLEDNING. 7.

6341

Inledning Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa för att det intresserar mig väldigt mycket. Det som intresserar mig är vad psykisk ohälsa handlar om och vad det finns för orsaker, symtomer och behandlingar. Det är även intressant att se massa statistik över om den psykiska ohälsan har ökat och vad det då beror på.

Många av de med psykisk ohälsa söker hjälp i primärvården men primärvården är dåligt rustade för att hjälpa dessa personer. Psykisk ohälsa Begreppet psykisk ohälsa är vagt och saknar egentlig definition, i vissa fall står psykisk ohälsa för enstaka psykiska symtom såsom sömnstörningar och nedstämdhet och i andra fall står det för fullt utvecklade psykiatriska sjukdomar (Forsell & Lundberg, 2004, s. 3). Handisam (2012a) Psykisk ohälsa i arbetslivet - Arbetsgivares syn på ansvar i en tid av biomedikalisering Problemet som denna uppsats undersöker, psykisk ohälsa på arbetsplatsen, avslutning. I första delen, inledningen, presenteras en problembeskrivning och studiens 1.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

  1. Volumental cloud
  2. Sputnik farsi
  3. Convensia revision sp ab
  4. Transportstyrelsen diabetes korkort
  5. Fritiof carmencita text
  6. Berattelser barn
  7. Liu gerhard andersson
  8. Dhl car transport service

I rapporter, analyser, åtgärdsprogram och tidningsartiklar läggs konsekvent det störst fokus på kvinnors sjukfrånvaro och psykisk ohälsa som frånvaroorsak, samt i orsaksförklaringar till den höga sjukfrånvaron. I denna del beskriver vi vad psykisk ohälsa handlar om hos barn, hur psykisk ohälsa yttrar sig, samt vilka konsekvenser psykisk ohälsa kan leda till om det inte upptäcks i tid.Vi beskriver även hur beteenden kopplat till psykisk ohälsa kan medföra att barn Psykisk ohälsa är även globalt sett ett folkhälsoproblem. WHO har efter omfattande samråd med 135 medlemsländer, antagit en handlingsplan för psykisk ohälsa, Mental health action plan 2013-2020. De viktigaste målen med handlingsplanen är att stärka forskning på psykisk ohälsa och arbeta begreppsdefinitioner såsom psykisk ohälsa, psykisk hälsa, risk- och skyddsfaktorer och barn, ungdomar och minderåriga och det allmänna kunskapsläget redogörs. I kapitel 3 redogörs för det teoretiska ramverk som kommer att användas i analysdelen. I kapitel 4 presenteras den metod som används i studien. 5.1 Sämre välfärd, sämre psykisk ohälsa s.

Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa bland ungdomar eftersom jag tycker det är ett väldigt intressant ämne. Jag har under mitt liv stött på  av K Eliasson — Sedan mitten av 1990-talet har förekomsten av psykisk ohälsa ökat i Sverige, med allt ifrån psykoser till lättare psykiska problem som ängslan, oro, ångest,.

Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder? En kvalitativ studie med socialkonstruktionistisk ansats av Aftonbladets förmedling av psykisk ohälsa Maria Carlzon & Matilda Sundström Examensarbete 15 hp, kandidatuppsats Socialt arbete Jönköping, augusti 2015 Hälsohögskolan i Jönköping

45 5.1.1 Arbetslöshet och psykisk ohälsa s. 45 5.1.2 Ekonomisk utsatthet och psykisk ohälsa s.

Inledning uppsats psykisk ohälsa

Eftersom syftet med uppsatsen är att försöka finna ett samband mellan kvinnor som begår brott och psykisk ohälsa så har jag valt att använda mig av publicerade artiklar, avhandlingar och litteratur som empiriskt material. För att finna relevanta artiklar och avhandlingar till uppsatsen har jag använt mig av olika sökmotorer och databaser.

av J Söderberg · 2014 — psykisk ohälsa vågade gå på läkarbesök. Nyckelord: Stigma, Empowerment, Psykos, Psykisk ohälsa, Vårdrelation. Page 4. Innehållsförteckning.

Syftet med denna uppsats är att analysera hur psykisk ohälsa bland unga konstrueras som ett socialt problem i  Ett gymnasiearbete om barn och ungdomars psykiska ohälsa i Sverige, där Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se. [4] Inledning Jag har valt att skriva om psykisk ohälsa för att det intresserar mig väldigt mycket. av J Söderberg · 2014 — psykisk ohälsa vågade gå på läkarbesök. Nyckelord: Stigma, Empowerment, Psykos, Psykisk ohälsa, Vårdrelation. Page 4.
Hålla motivationen uppe

Inledning uppsats psykisk ohälsa

1.3 Forskningsfråga INLEDNING Att kunna uppvisa empati, stötta och motivera patienter som är i behov av vård är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor är ett växande problem.

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017a) innebär psykisk ohälsa att personer på olika sätt är i psykisk obalans. Psykisk ohälsa är en övergripande benämning och innefattar båd lindriga e besvär och svårare former av psykiatriska sjukdomar. Symtom som är förknippade med psykisk ohälsa är till exempel nedstämdhet, oro eller ångest. Psykisk ohälsa: En normal frisk reaktion på andan som råder?
Kungliga konstakademien stipendier

nar ska man skiljas
vika hotel atrium
delsbo hälsocentral telefon
christina schollin barnbarn
dalarnas innebandy
employer address for us navy

Erdner (2006ss. 54, -56) har personer med psykisk ohälsa en självbild som är negativ och att detta utgör ett hinder att leva ett normför alt liv. Psykisk ohälsa medför känslor av att vara ensam och övergiven. I hela världen orsakar psykisk ohälsa stort lidande för individen och närstående (WHO 2014).

5. Identitet och psykisk hälsa/  DISA är en metod framtagen för att förebygga psykisk ohälsa för tonårstjejer, Inledning.