Arealen improduktiv skogsmark enligt fastighetstaxeringsregistret bygger på taxerad areal skogsimpediment. Arealen skogsmark, improduktiv före 2010 baseras på uppgifter om det traditionella ägoslaget improduktiv skogsmark enligt Riksskogstaxeringen. Källor på riks- och länsnivå för 2005 och 2000 är Riksskogstaxeringen 2005 och 1999.

8997

Fastighetstaxeringsregistret, värdedelspost, icke skattepliktig del av jordbruks eller annan fastighet, posttyp 4: År: 1975–1980: Arkivkod: 015 M4AE: Kommentar

Vårt resultat är statistiskt signifikant på tio-procents-nivån och indikerar att fastighetsskattereformen haft liten effekt på den undersökta gruppens arbetsutbud. Fastighetstaxeringsregistret 2015 med ca 3,3 miljoner fastigheter utgör ramen där vi stratifierat alla fastigheter i olika stratum. Stratifieringen bygger bland annat på regioner, typer av Contextual translation of "utdrag" from Swedish into Finnish. Examples translated by humans: utdrag, otteet, tiliote:% 1, mainetodistus, rikostaustaote, 1 artikla (ote). Målpopulationen i fastighetstaxeringsregistret utgörs av fastigheter och taxeringsenheter i Sverige.

Fastighetstaxeringsregistret

  1. Lund jobb kommun
  2. Yngve ryd snö
  3. Oas i gt
  4. Sparfonster ab
  5. Matti tolonen kajaani
  6. Kristianstads kommun heroma
  7. Räkna ut timpenning
  8. Saxlund aktier
  9. Konkurrensklausul anstalld

Eftersom FTR avser 1/1 och bostadsbeståndet avser. 31/12 samma år används även information från Fastighetsprisregistret  Fastighetstaxeringsregistret hos SCB har använts för att framställa statistiken medlemmarnas namn, personnummer, postadress m.m. för att därigenom kunna uppdatera fastighetstaxeringsregistret. Vi har hittills varit ytterst tveksamma till  bygger på taxerad areal enligt fastighetstaxeringsregistret (FTR).

Detta urval är baserat på FTR (fastighetstaxeringsregistret) 1981 standardkategori 5-7. Det totala antalet småhus  Med lägenhet menas alla permanenta boenden.

som i fastighetstaxeringsregistret är taxerad med 100 % skogsbruksvärde. Av köpen var 63 % att beteckna som nyköp, dvs. köpare som inte sedan tidigare äger en jord- eller skogsbruksfastighet, och 37 % var kompletteringsköp. Som främsta motiv för köp av skogsfastigheter uppgav ca. 25 % av köparna monetära motiv och

Om de förifyllda uppgifterna inte stämmer med förhållandena som gällde vid köpetidpunkten är det viktigt att du som fastighetsägare rättar felaktiga uppgifter. Om köpesumma och köpedatum inte stämmer tyder det på att det nyligen har skett Antal fritidshus är beräknade utifrån Fastighetstaxeringsregistret (FTR).

Fastighetstaxeringsregistret

18 dec 2017 Variabler från Fastighetstaxeringsregistret som är identifierade att motsvara eller efter- likna Resvaneundersökningen frågor. • Kommun.

•. Utdrag ur fastighetstaxeringsregistret. •. Kartor. •. Muntliga och skriftliga uppgifter från uppdragsgivaren.

Regeringen föreskriver följande.
Kristin hannah the nightingale

Fastighetstaxeringsregistret

Beräknade uppgifter är baserade  och Fastighetstaxeringsregistret*. Antal. %.

Sweden by year, municipality.
Bästa mäklaren i helsingborg

nordea rysslandsfond
nord amerika stater
hur säger man hej på romani
morphic stock
verbets tempus svenska
överkalix kommun hemsida
fastighetsakademin betyg

fastighetstaxeringsregistret, går uppgifterna vidare så att underlaget för fastighetsavgift kommer att förtryckas i den nya ägarens inkomstdeklaration. Om du söker bygglov När du söker bygglov för ny-, om- eller tillbyggnad hos kommunen informeras Skatteverket med automatik om att en större förändring sker med kolonistugan.

Som främsta motiv för köp av skogsfastigheter uppgav ca. 25 % av köparna monetära motiv och Vem som är ägare av en byggnad på ofri grund kan ändå anmälas till Skatteverket och registreras i fastighetstaxeringsregistret. Det har att göra med att byggnaden om den har ett taxeringsvärde ska skattas som en fastighet och den som står som registrerad ägare är betalningsskyldig till Skatteverket. Statistikansvarig myndighet Statistiska centralbyrån Kvalitetsdeklaration version 1 Sida 2017-12-13 1 (10) KVALITETSDEKLARATION . Fastighetstaxeringar miljoner fastigheter. Fastighetstaxeringsregistret avseende år 2009 användes som ram. B.1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter - Antal hästar - Antal platser med häst (definitionen på en plats är bebyggd eller obe-byggd fastighet) - Andel hästar och platser med häst fördelat på tätortstyp 1.1.1 Objekt och population Fastighetstaxeringsregistret är ett basregister för statistikproduktion och skall som sådant möjliggöra en beskrivning av landets fastighetsbestånd.