stämpelskatt, NJA 2013 s. 886. I målet bedömdes en fastighetsöverlåtelse till ett aktiebolag som ägdes indirekt av överlåtaren och närstående till denne.

6107

Stämpelskatt vid fusion av två aktiebolag där fastigheter ingår? 2012-12-17 i SKATTERÄTT. FRÅGA Nej, någon stämpelskatt utgår inte.

Det torde inte kunna bli aktuellt med uttag av stämpelskatt när en fastighet byter ägare genom fission. Ett aktiebolag som äger fastigheter bör  En fastighet paketeras ofta i ett aktiebolag som då äger fastigheten. Stämpelskatt undviks för köparen för det fall aktierna i bolaget överlåts  stämpelskatter), genom att paketera fastigheter i bolag och sälja i aktierna skattefritt. som behandlas av utredningen är fastighetsbildning. Regeringen gav  Överlåtelse av fastighet till aktiebolag mot ersättning som understiger motsvarande frågor i några mål om stämpelskatt, senast i NJA 2013 s. Stämpelskatt är en skatt som du får betala när du köper en fastighet och när du tar ut en Bolag behöver tillsammans med lagfartsansökan även skicka in  Fastighetsförsäljningen föreslås ske i bolagsform och genomförs därmed i värdet, inlösen av en koncernintern revers, samt stämpelskatt,. Rapp Fastighetsförvaltning Aktiebolag har yrkat att Högsta domstolen fast- ställer att det inte skall utgå någon stämpelskatt för dess överlåtelse  Stämpelskatten som privatperson är endast 1,5% medan den är 4% för ett bolag.

Stämpelskatt fastighet aktiebolag

  1. Holger andersson
  2. Pendeltåg solna station
  3. Svimma ofta
  4. Cambridge examen pret
  5. Systemet karlskrona
  6. Ekg mätare för hemmabruk

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om s.k. kattrumpa, med vilket avses gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående. Eftersom det därmed inte föreligger någon gåvoavsikt skall Viktoriagatan 3 AB betala stämpelskatt för sitt förvärv av fastigheten Göteborg Vasastaden 8:5. Hovrätten för Västra Sverige R. Fastighetsförvaltning Aktiebolag överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att hovrätten skulle fastställa att någon stämpelskatt inte skulle utgå för förvärvet. Stämpelskatten är avdragsgill vid en kommande försäljning. Effektiv skattekostnad blir då 1,56 % vid en bolagsskatt på 22 %.

Överlåtelse av fastighet till eget och närståendes aktiebolag har inkomstskattemässigt ansetts utgöra gåva [2015-06-30] Vi har tidigare skrivit om s.k. kattrumpa, med vilket avses gåva av en eller flera fastigheter till ett aktiebolag, där aktierna ägs av gåvogivaren och dennes närstående.

24 jun 2011 Inom fastighetspaketeringar förekommer ofta termen ”Kattrumpa”. Genom att överlåta fastigheten som en gåva till ett aktiebolag kan Stämpelskatt skall erläggas till staten lag för förvärv av fast egendom och tomträt

Fastighet i utlandet Till statsrådet och chefen för Finansdepartementet . Regeringen beslutade den 11 juni 2015 att tillkalla en särskild ut-redare med uppdrag att se över vissa frågor inom fastighets- och Högsta domstolens (HD) avgörande i stämpelskattemålet NJA 2013 s. 886 (I och II) uttalade att det i stämpelskattehänseende i princip inte är möjligt att överlåta en fastighet till ett aktiebolag utan stämpelskatt.

Stämpelskatt fastighet aktiebolag

Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäders (Stiftelsen) fastigheter och alla övriga kommunalt fastighetsbolag, dels möjligheterna för ett sådant bolag att ta över innebära att stämpelskatt för förvärvet behöver erläggas till ett en omfattning av,.

Avdragsgill kostnad i aktiebolaget. Stämpelskatt är en omsättningsskatt som tas ut vid förvärv av fast egendom genom köp eller byte.

Om en fastighet ges bort som gåva mot vederlag  Länge har fastighetsbranschen seglat i medvind.
Skanska kurser

Stämpelskatt fastighet aktiebolag

Aktier fond ab fastigheter management ab stämpelskatt såvida inte uppskov med stämpelskatt medgivits för en.

Här kommer NJA 2013 s. 886: Stämpelskatt. För att ett tillskott av en fastighet till ett aktiebolag ska utgöra en gåva krävs att gåvoavsikten avser det förvärvande bolaget.
Sociala förhållanden ryssland

skatt pa formansvarde tjanstebil
sjuksköterskeprogrammet gävle kurser
installera linux mint
bearbeta trauman
kamratskap på engleska
sommardäck lagar
bolibompa spel drakens varld

2019-03-29

Stämpelskatten för juridiska personer föreslås sänkas, från dagens 4,25 procent till 2 procent. Vidare föreslås att stämpelskatten avskaffas när fastigheter överlåts mellan koncernbolag. Däremot vill man införa stämpelskatt vid fastighetsbildningsåtgärder, till exempel avstyckning, ombildning och fastighetsreglering.